Tentang buku ini

Jarang kedapatan buku agama yang ditulis dalam bentuk analisis seperti yang ditulis oleh Encik Mohamad bin Lamin. Kebiasaannya buku-buku atau kitab agama ditulis dalam bentuk nas dan hujjah-hujjah syar’ie, bermula dengan dalil-dalil naqli dan aqli. Berbeza dengan buku ini, penulis cuba mengupas isu solat dalam bentuk semangat dan ruh ibadat itu sendiri. Sememangnya begitulah manifestasi daripada solat sebenarnya sepertimana yang disebutkan oleh Allah, bahawa solat itu mencegah daripada perbuatan Fahsya’ dan Mungkar. (Dato' Ustaz Haji Abdullah Mohd. Din, (Mantan) Pengarah, Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia)

Tentang buku ini:
Buku ini menjelaskan bahawa sembahyang yang hanya didirikan zatnya sahaja sah tetapi besar kemungkinannya ditolak. Ditolaknya itu adalah disebabkan ibadah sembahyangnya tidak mendidik diri pengamalnya. 
Sepatutnya ibadah sembahyang kita haruslah yang mencapai maksud sembahyang sebagai tiang agama, iaitu agama Islam. Sebagai tiang atau tonggak peranannya ialah mendidik pengamalnya menjadi seorang yang islam dan Islam. Jika tidak mungkin sembahyangnya ditolak. 
Antara sebab sembahyang kita ditolak ialah kerana Tidak Menegakkan Islam. Lihat penjelasannya (ringkasannya) di halaman Tidak menegakkan Islam di atas ini.
Antara sebab-sebab lain yang akan dimuatkan dalam laman ini ialah:
  • tidak menegakkan hablum minallah,
  • tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar,
  • tidak membina akhlak dan keperibadian, dan 
  • tidak membawa rahmat. 
Keempat-empat perkara ini adalah antara nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam adalah bermaksud bahawa ianya adalah antara etika dan keperibadian yang harus tertanam dalam diri seseorang yang mendirikan sembahyang. Jadi sembahyang yang tidak dapat mendidik pengamalnya dalam aspek-aspek di atas ini (antaranya) mungkin ditolak.
Buat permulaan diturunkan bab-bab yang tersebut di atas ini.
Buku SEMBAHYANG ANDA MUNGKIN DITOLAK Walaupun Sah adalah terbitan Karisma Publishing. 

Kandungan:
Dari Meja Pengarang                                               i
Kata Penerbit                                                             iv
Pengenalan                                                                 v 
1.       Hakikat Ibadah Sembahyang                  1 
·         Zat sembahyang                                                 4 
·         Hakikat ibadah sembahyang                           5 
·         Sembahyang yang batin                                   7 
·         Kesempurnaan sembahyang                           11 
·         Sembahyang tiang agama                                12 
·         Islam adalah ad-Deen                                       13 
·         Sembahyang adalah cahaya petunjuk           15 
·         Realiti ayat 45 surah al-Ankabut                    16 
·         Sembahyang dalam program hidup                   18 
·         Program hidup Islam                                          21 
·         Peranan Sembahyang                                        25
2.      Mengapa Sembahyang Ditolak              27
·         Golongan yang sembahyangnya ditolak        27
·         Mengapa ditolak                                                 33
·         Matlamat ibadah sembahyang                        38
·         Roh ibadah sembahyang                                  40
·         Hilangnya roh sembahyang                             41
·         Tanggapan dan sikap                                        43 
·         Fungsi takbir intiqal                                         45 
·         Syariat, Sunnatullah, dan ‘alami (nature)   47 
·         Tiga kategori matlamat syariat                       52

3.    Tidak Menegakkan Islam (Sebab 1)        57

·       Islam dan islam                                                       58

·       Apakah islam                                                           61

·       Apakah Islam                                                          64

·       Konsep hidup menurut Islam                             64
·       Jual-beli dengan Allah                                          66
·       Tanggungjawab seseorang mukallaf                  71
·       Kepunyaan harta dan cara mengurusnya         75
·       Konsep membaca al-Quran                                 77
·       Mempelajari Sunnah                                            78
·       Hadis                                                                       78
·       Ijma’ dan Qias                                                       79
·       Tiga orang yang sembahyangnya ditolak        79
4.      Tidak menegakkan Hablumminallah (Sebab 2) 85
·         Qada’ dan qadar                                                 85
·         Qada’ dan qadar adalah satu peraturan `     88
·         5 pengertian qada’ dan qadar                           93
·         Nature adalah manifestasi qada’ dan qadar  94
·         Larangan makan babi                                        96
·         Kebaikan perintah mendirikan sembahyang       96
·         Kepentingan ikatan hamba-Tuhan                  97
·         Apadia tali Allah                                                  101
·         Mengapa sembahyang?                                      104
·         Pengertian bacaan-bacaan dalam sembahyang   106
·         Kalimah Lailaha illallah                                    109
·         Tauhid uluhiyah: Mengesakan Allah               112
·         Tauhid rububiyah: Peranan Allah                    115
·         Berdiri dalam sembahyang – falsafahnya       119
5.      Tidak membina akhlak dan keperibadian (Sebab 3) 123
·         Fitrah manusia sebagai makhluk sosial           126
·         Sembahyang dan sikap tidak suka
          membuang masa                                                  127
·         Sembahyang sebagai latihan konsentrasi       129
·         Sembahyang dan penampilan diri                    133
·         Tidak membuat bising                                        134
·         Jangan mengganggu orang                                 135
·         Menutup mulut ketika menguap                       136
·         Cara berpakaian                                                    134
·         Sutrah dan hak kepunyaan                                 138
·         Sikap bertenang                                                    139
·         Sembahyang dan sikap ponteng kerja              140
6.      Tidak Mencegah Kemungkaran (Sebab 4)  143
·         Qias dan ijtihad terpinggir                                  145
·         Penggunaan qias                                                   149
·         Sembahyang dan kemungkarannya                  150
·         Roh Bismillah                                                        152
·         Hukum melarang sembahyang di laluan         154
·         Hukum makan bawang putih                             156
·         Hukum menjahar bacaan                                    158
·         Hukum gangguan corak                                       159
·         Hukum menoleh dalam sembahyang                160
·         Menjauhkan riya’                                                   162
·         Hukum meninggalkan tempat sembahyang    163
·         Doa dalam sembahyang                                       164
·         Kriteria menentukan perbuatan yang baik      165
·         Apakah pengajaran dari hukum-hukum berikut  167  
          menguap, tumakninah, syarat-syarat sujud, 167;
         duduk intirahat, bertelekan, sujud lama, 168. 
         
7.      Tidak Membawa Rahmat (Sebab 5)           171 
·         Untuk apakah sembahyang kita                         174
·         Untuk apakah pahala sembahyang kita?          176
·         Apakah dia rahmat?                                              176
·         Rahmat dan nikmat                                               179
·         Islam membawa rahmat                                       180
·         Rahmat dari sembahyang                                     183
·         Roh Alhamdulillah                                                 185
·         Manusia pentadbir alam                                       187
          Revolusi Rasulullah 189
·         Rahmat dari aktiviti beribadah                           190
·         Lima kriteria menjadikan aktiviti harian ibadah 192
Akhir Kata                                                                        195
Bibliografi
---------------------------------------------------------------------------
Data pengkatalogan

Perpustakaan Negara Malaysia      Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan
Abi Moesfa, 1947-
Sembahyang Anda Mungkin Ditolak Walaupun Sah / Abi Moesfa.
ISBN   978-967-11064-2-6
1.   Prayer-Islam. 2. Worship (Islam).
I.    Judul.
297.3822
       Cetakan Pertama: Julai 2015
Diterbitkan oleh:
Karisma Publishing
38 Jalan 4/5D, Fasa 4,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor
Phone 013-3377 242
Wsapp 019-2248404
Email ybmate@gmail.com
...................................................................................................
Kata Penerbit 
Seusai membaca manuskrip buku ini saya melihat Pengarang cuba mengajak para pembaca menghidupkan roh ibadah sembahyang ke dalam kehidupan seharian. Sebagai rukun Islam, ibadah sembah-yang dilihat oleh pengarang sebagai satu perjalanan hidup seseorang. Rukun-rukun dan hukum-hakamnya pula adalah sebagai peraturan-peraturan, disiplin, etika dan keperibadian hidup.
Kami setuju dengan pandangan Dato’ Ustaz Haji Abdullah b Mohd. Din yang tertera di kulit belakang buku ini. Kerana itu kami rasa tidak patut untuk tidak menerbitkan buku ini. 
Pertama kami terpikat dengan cara menjelaskan maksud ayat 45 surah al-Ankabut itu. Penjelasannya tidak seperti yang biasa kita dengar iaitu terlalu umum membuat para pembaca masih terasa belum puas, terasa seperti masih ada lagi yang perlu dijelaskan.
Kedua, kami rasa buku ini adalah sebagai satu provokasi dan motivasi. Kalau selama ini kita mendirikan sembahyang tetapi masih tergamak melakukan banyak kemungkaran, selepas ini mungkin para pembaca akan berfikir bahawa perbuatannya itu boleh menyebabkan sembahyangnya ditolak. 
Ketiga, jika selama ini kita mempunyai tanggapan bahawa kita menunaikan sembahyang untuk masuk syurga atau takut masuk neraka, ianya adalah suatu tanggapan yang tidak tepat. Syukurlah kerana buku ini telah menjelaskannya.
Keempat, jika setiap orang Islam melihat Rukun Islam dari sudut pandangan sepertimana penulis ini, kita akan dapat membina satu tamadun seperti mana yang dikehendaki oleh Yang Maha Pencipta.
Akhir sekali kami ingin menyatakan bahawa buku ini harus dibaca oleh setiap orang yang mendirikan sembahyang supaya jangan sampai sembahyang kita ditolak atas sebab-sebab yang kita lihat remeh-temeh. Dengan kata lain inilah antara cara-cara unttuk memelihara sembahyang yang praktikal, yang dapat kita lakukan.
Dibuka untuk jualan. Harga rm22 + Kos Pos rm2.60.  (Semenanjung sahaja)

No comments:

Post a Comment